• Compliance verklaring

  • PerCom ICT Diensten is continu groeiende en de afgelopen jaren zijn grote stappen gezet in de professionalisering van de organisatie. Dit heeft ertoe geleid dat er sprake is van een goede inrichting ten aanzien van informatiebeveiliging. 
    Om hier nog meer inzicht in te krijgen is een compliance toetsing uitgevoerd door KAM Consultants B.V. op basis van de inrichting van informatiebeveiliging wat heeft geleid tot een eerste compliance verklaring ten aanzien van informatiebeveiliging !